1 Šta je bilo? What happened?

3 – Katarina i Goran / Katarina and Goran

🇷🇸 Katarina i Goran

🇬🇧 Katarina and Goran

Vikend je brzo prošao. U ponedeljak, Katarina je ustala u sedam. Onda je prala kosu i tuširala se, dok je Goran je spremao doručak.

Kada su doručkovali, krenuli su zajedno na posao. Radili su, kao i obično, do pet. Katarina je sedela u kancelariji ceo dan, a Goran je imao sastanke. Katarina i njena koleginica Svetlana su imale pauzu u dvanaest. Na pauzi su jele sendviče, pile kafu, malo gledale Jutjub i razgovarale. Katarina je prevela sa engleskog na srpski nešto što Svetlana nije razumela.

Posle posla, Katarina i Goran su vozili bickle do teretane. Tamo su trenirali: Katarina je trčala na traci, a Goran je dizao tegove.

Uveče su gledali svoju omiljenu seriju na Netfliksu i pili kafu. Legli su oko jedanaest. Katarina je brzo zaspala, a Goran je čitao vesti na svom mobilnom telefonu.

Put the sentences where they belong.

 

Ustala je u sedam; Prala je kosu; Doručkovali su; Krenuli su na posao; Sedela je ceo dan. Pile su kafu na pauzi; Vozili su bicikle; Dizao je tegove. Trčala je; Gledali su seriju; Zaspala je. Čitao je vesti.

Katarina i Goran

 

Katarina and Goran

 

Vikend je brzo prošao. U ponedeljak, Katarina je ustala u sedam. Onda je prala kosu i tuširala se, dok je Goran je spremao doručak. The weekend passed quickly. On Monday, Katarina got up at seven. Then she washed her hair and took a shower, while Goran was preparing breakfast.

Kada su doručkovali, krenuli su zajedno na posao. Radili su, kao i obično, do pet. Katarina je sedela u kancelariji ceo dan, a Goran je imao sastanke. Katarina i njena koleginica Svetlana su imale pauzu u dvanaest. Na pauzi su jele sendviče, pile kafu, malo gledale Jutjub i razgovarale. Katarina je prevela sa engleskog na srpski nešto što Svetlana nije razumela.

Posle posla, Katarina i Goran su vozili bickle do teretane. Tamo su trenirali: Katarina je trčala na traci, a Goran je dizao tegove.

 

After they had their breakfast, they took off to work together. They worked, as usual, until five. Katarina sat at the office all day, and Goran had meetings. Katarina and her coworker Svetlana had a break at twelve. On a break they ate sandwiches, drank coffee, watched YouTube a little and talked. Katarina translated from English to Serbian something that Svetlana didn’t understand.

After work, Katarina and Goran were driving bicycles to the gym. There they trained: Katarina was running on a treadmill, and Goran lifted weights.

 

Uveče su gledali svoju omiljenu seriju na Netfliksu i pili kafu. Legli su oko jedanaest. Katarina je brzo zaspala, a Goran je čitao vesti na svom mobilnom telefonu. In the evening they watched their favorite show on Netflix and drank coffee. They were in bed around eleven. Katarina fell asleep quickly, and Goran read the news on his mobile phone.

Login