1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

3 – Futur glagola na -ći / Future Tense of the Verbs in -ći

🇷🇸 Futur glagola na -ći

🇬🇧 Future Tense of the Verbs in -ći

 

Kod glagola na –ći nema skraćivanja. Infinitiv i pomoćni glagol su dve reči.

Glagoli na –ći: ići, doći, naći, reći, peći, poći, stići

  • Reći ćete sutra da li idete na izlet.

 

reći ću

reći ćemo

reći ćeš

reći ćete

reći će

reći će

Login