2 Zbog čega?

🇷🇸 Zbog čega?

 

 

 

Kada dajemo razlog, koristimo veznik zbog sa imenicom u genitivu, ili veznik zato što ako nema imenice u genitivu i uvodimo novi glagol. Na primer:

  • Putujem u Nemačku zbog jednog velikog posla.
  • Putujem u Nemačku zato što imam jedan veliki posao.