1 Stivenov radni dan

🇷🇸 Stivenov radni dan

 

 

 

Lanin muž Stiven je poslovni čovek, ali je takođe sportski tip. Kada je bio student, radio je kao kuvar na prekookeanskom brodu i putovao preko mora i okeana. I danas voli da kuva. Iako nema puno vremena, rado sprema večeru kod kuće kada je slobodan.

 

 

 

Pažnja! Imenice muškog roda koje imaju nepostojano a (ili „fantomsko a“) gube to -a- u genitivu, i dobijaju  nastavak –a za genitiv: ručak – ručka.

Pritom, kod imenica koje se završavaju na –o, O na kraju reči postaje L: orao – orla.