1 Šta je bilo? What happened?

1 – Šta su radili za vikend? / What did they do this weekend?

🇷🇸 Šta su radili za vikend?

🇬🇧 What did they do this weekend?

„Ja sam uglavnom bio kod kuće. U subotu ništa nisam radio. Ceo dan sam svirao gitaru i slušao muziku. U nedelju sam bio kod sestre. Čuvao sam njenu decu. Uveče sam gledao neki film. Posle toga sam spremao jednu prezentaciju za ponedeljak.“ „Ja sam imala goste u nedelju. U subotu ujutru sam kupila povrće i ribu, pa sam ceo dan kuvala kuću. Onda sam shvatila da nisam napravila desert. Telefonirala sam i poručila kolače iz lokalne poslastičarnice. Gosti su bili oduševljeni!“ Dete je bilo na plaži u subotu. Ceo dan je plivalo, trčalo i skakalo. Nije stalo ni minut. Bilo je srećno. Nije želelo da ide kući. Uveče je bilo umorno i rano je zaspalo.
„Mi smo bili umorni za vikend jer cele nedelje nismo spavali dovoljno. U subotu posle podne smo bili u kupovini. Veče smo proveli kod kuće. Spremali smo večeru. Uveče smo gledali film i ubrzo smo zaspali.“ „Mi smo bile na žurci u subotu. Celo veče smo pile vino i pevale. Nismo ostale do kasno. Oko jedan smo već bile u domu. U nedelju smo spavale malo duže. Onda smo pile kafu i pričale.“ Deca su bila u parku. Tamo su trčala i skakala po dečjem igralištu. Nisu želela da idu kući. Bila su ljuta kada su morala da idu kući. Molila su mamu da ostanu još malo.
I was mostly at home. On Saturday I didn’t do anything. I played guitar and listened to music the whole day. On Sunday I was at my sister’s. I looked after her kids. In the evening I watched a movie. After that I prepared a presentation for Monday. I had guests on Sunday. On Saturday morning I bought vegetables and fish, and I cooked and put my house in order. Then I realized I didn’t make a dessert. I phoned and ordered pastries from the local pastry shop. My guests were delighted! The child was on the beach on Saturday. The whole day she swam, ran and jumped. She didn’t stop for a minute. She was happy. She didn’t want to go home. In the evening she was tired and she fell asleep early.
We were tired for the weekend because the whole week we haven’t slept enough. On Saturday afternoon we were shopping. We spent the evening at home. We prepared dinner. In the evening we watched a movie and soon fell asleep. I had guests on Sunday. On Saturday morning I bought vegetables and fish, and I cooked and put my house in order. Then I realized I didn’t make a dessert. I phoned and ordered pastries from the local pastry shop. My guests were delighted! The kids were at a park. There they ran and jumped around the kids’ playground. They didn’t want to go home. They were angry when they had to go home. They begged their mom to stay a bit more.

Login