1 Sa svih strana sveta

🇷🇸 Sa svih strana sveta

 

 

 

U našu letnju školu došli su učenici iz raznih zemalja, iz celog sveta. Poslali su nam razglednice iz svojih zemalja. Povežite rečenice sa slikama.