1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

✍ Idemo na skijanje! / We are going skiing!

🇷🇸 Idemo na skijanje!

🇬🇧 We are going skiing!

 

Lena: U subotu će biti lepo vreme. Rekli su da će biti sunčano i bez vetra. Šta ste planirali? 
Milan: Ja još ne znam da li ću biti slobodan. Možda ću raditi. Mislim da će šef odlučiti u toku dana, pa će poslati mejl.
Bojan: Ja sigurno neću da radim u subotu. Slobodan sam kao ptica! Šta ćemo? Hoćemo negde van grada?
Lena: Može. A gde ćemo?
Bojan: Hoćemo na Zlatibor na skijanje? Pogledaću neke ponude za produženi vikend.
Milan: Odlično si se setio! Uzeću slobodne dane!
Lena: Hoćemo da zovemo još nekoga?
Milan: Naravno! Ja ću zvati Ivanu. Bojane, hoćeš ti da zoveš Vesnu?
Bojan: Mislim da će Vesna ovaj vikend biti na seminaru.
Lena: Nema veze. Zvaću ja Jelenu, ona će sigurno moći.
Bojan: Važi. Nego, šta ćemo da nosimo?
Lena: Samo da pogledam prognozu još jednom. Kaže, u nedelju će biti oblačno, ali neće padati kiša. I u subotu bez kiše.
Milan: Odlično. Nećemo da nosimo kišobrane. Nisam siguran da li ću nositi gitaru, razmisliću.
Bojan: Jelena i Ivana će napraviti sendviče. Mi ćemo da ponesemo vodu i neko piće.
Lena: Biće super, jedva čekam!
Lena: It will be nice weather on Saturday. They said it will be sunny and with no wind. What did you plan?
Milan: I still don’t know if I will be free. I may be working. I think the boss will decide during the day, and then e-mail me.
Bojan: I most definitely will not be working on Saturday. I am free as a bird! What will we do? Should we go somewhere out of town?
Lena: Sure. And where?
Bojan: Shall we go to the Zlatibor to ski? I will look at some of the offers for the long weekend.
Milan: Excellent idea! I will take free days!
Lena:
 Shall we invite someone else?
Milan: Sure! I will invite Ivana, Bojan, will you invite Vesna?
Bojan: I think Vesna will be at the seminar this weekend.
Lena: Nevermind. I will invite Jelena, she will surely be available.
Bojan: Ok. Anyway, what will we bring?
Lena: Let me just check the forecast one more time. It says, on Sunday cloudy, but no rain. On Saturday no rain also.
Milan: Excellent. We won’t be bringing umbrellas. I am not sure if I will bring the guitar, I will think about it.
Bojan: Jelena and Ivana will make sandwiches. We will bring water and some drinks.
Lena: It will be great, I can’t wait!

Login