1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

✍ – Idemo ka vrhu! / We’re going towards the top!

🇷🇸 Idemo ka vrhu!

🇬🇧 We’re going towards the top!

 

Pročitajte i prevedite.

Bio sam na putu ka Beogradu, kad je auto stao. Šta ću sad? Idem peške prema autobuskoj stanici. Možda uhvatim taksi. Nadam se da ću doći kući pre ponoći. Uprkos svemu, dobro sam raspoložen.

Izašli ste da se prošetate, uprkos ovoj vrućini? Svaka čast. I mi smo izašli, idemo prema parku. Za par minuta dolazimo do igrališta. Možete i vi da krenete ka igralištu, pa ćemo se tamo naći.

Idemo ka vrhu planine, ali ako se umorimo, vraćamo se nazad. Ne moramo da se popnemo na vrh. Prema tome, nema potrebe da se nerviraš. Ako želiš da nastavimo uprkos umoru, popećemo se do vrha!

 

Važno je znati:

ka = prema towards

uprkos svemu in spite of everything

prema tome hence, according to that

Login