1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

✍ Dativ kao indirektni objekt: kome? / Dative as a indirective object: to whom?

🇷🇸 Dativ kao indirektni objekt: kome?

🇬🇧 Dative as a indirective object: to whom?

 

 

Indirektni objekt odgovara na pitanje Kome? (to whom). Indirektni objekt je uvek dativ bez predloga: (nekome to someone). Neki glagoli formiraju rečenice po modelu:

 

subjekt (neko, nominativ) – glagol – indirektni objekt (nekome, dativ)

 

  • Ana veruje prijateljici. Ana trusts to her girl friend.
  • Deca se dive roditeljima. Children admire parents.

 

 

Osim nadati se i radovati se, glagoli koji često imaju indirektni objekt su:

 

smetati (to disturb, bother)

pomoći, pomognem (to help)

pripadati (to belong)

zahvaliti (to thank)

verovati (to trust)

čuditi se (to be surprised, to wonder)

približiti se (to come closer, approach)

žaliti se (to complain)

diviti se (to admire)

smejati se (to laugh)

Login