1 Introduction
2 FAMILY
3 Numbers
4 Conversations
YOU MADE IT!

4 READING: How are the Serbs named?

🇷🇸 Kako se zovu Srbi?

🇬🇧 How are the Serbs named?

 

 

Listen to the audio and choose “tačno” or “netačno”.

Ljudi iz Srbije obično imaju jedno ime i jedno prezime. Retko imaju dva imena. Neke žene imaju dva prezimena: prvo je prezime oca, a drugo je prezime muža.

Zavod za statistiku daje podatke iz popisa 2011. (dve hiljade jedanaeste) godine. Tamo čitamo koja su imena i prezimena najčešća u Srbiji.

Najčešća ženska imena su: Ana, Gordana, Dragana, Ivana, Jelena, Ljiljana, Marija, Milica, Mirjana i Snežana.

Najčešća muška imena su: Aleksandar, Goran, Dragan, Dušan, Dejan, Marko, Milan, Miloš, Nikola i Zoran.

Prezime je porodično ime. Svaka porodica ima jedno prezime. Prezimena potiču od imena predaka.

Najčešća prezimena u Srbiji su: Đorđević, Ilić, Jovanović, Marković, Milošević, Nikolić, Stojanović, Stanković i Pavlović.

Najčešće kombinacije imena i prezimena su Dragan Jovanović i Milica Petrović.

Danas obično roditelji biraju ime za bebu. Kratka imena su popularna, pa se devojčice često zovu Mia, Ema ili Una, a dečaci Luka, Lav ili Vuk.

People from Serbia usually have one name and one surname. They rarely have two names. Some women have two surnames: first is surname of [their] father, and second is surname of [their] husband.

Statistical office gives data from census 2011. There we read what names and surnames are the most frequent in Serbia.

The most frequent female names are: Ana, Gordana, Dragana, Ivana, Jelena, Ljiljana, Marija, Milica, Mirjana and Snežana.

The most frequent male names are: Aleksandar, Goran, Dragan, Dušan, Dejan, Marko, Milan, Miloš, Nikola and Zoran.

Surname is family name. Every family has one surname. Surnames originate from the names of ancestors.

The most frequent surnames in Serbia are: Đorđević, Ilić, Jovanović, Marković, Milošević, Nikolić, Stojanović, Stanković and Pavlović.

The most frequent combinations of name and surname are Dragan Jovanović and Milica Petrović.

Today, usually the parents choose the name for the baby. Short names are popular, so girls are often named Mia, Ema or Una, while boys [are named] Luka, Lav [Lion] or Vuk [Wolf].