4 Upoznati nekoga (akuzativ) sa nekim (instrumental)