1 Porodica
2 Prijateljstvo
Ljubav

Upoznati, naći, sresti, sastati

🇷🇸 Upoznati, naći, sresti, sastati

Upoznati, naći, sresti, sastati. Sva četiri glagola znače ‘to meet’. Kada se koji koristi?

 

upoznati (se)   Kada nekoga prvi put vidimo, pa se rukujemo i kažemo svoje ime, i on nama kaže svoje.

  • Upoznali smo se na času sprskog jezika.
  • Upoznala sam Jovana u julu, kada je došao u Sremsku Mitrovicu.

 

naći se   Kada se dogovorimo da se vidimo na nekom mestu u neko vreme.

  • Večeras ćemo se naći u restoranu. Rezervisali smo sto.
  • Našli smo se juče na Žitnom trgu, pa smo svi zajedno otišli u muzej.

 

sresti (se)   Kada idemo negde slučajno vidimo nekog poznanika, neplanirano.

  • Sreo sam Petra juče na pijaci. Nismo se dugo videli.
  • Kada su se sreli, odmah su se prepoznali, iako se nisu dugo videli. Bio je to lep susret.

 

sastati se   Kada se dogovorimo da se vidimo na nekom mestu u određeno vreme, u formalnoj situaciji.

  • Kada se vratim u Beograd, sastaću se sa mojim advokatom. Imamo zakazan sastanak.
  • Direktor treba da se sastane sa poslovnim partnerima sledeće nedelje.

Login