1 Porodica
2 Prijateljstvo
Ljubav

Porodični odnosi

🇷🇸 Porodični odnosi

Rodbinske veze su vrlo detaljno razvijene u srpskom jeziku. Analizirajte ovu šemu najbližih porodičnih odnosa i dopišite imena članova svoje porodice i familije.

Login