1 Porodica
2 Prijateljstvo
Ljubav

Lične zamenice u akuzativu

🇷🇸 Lične zamenice u akuzativu

* Lične zamenice u akuzativu iste su kao u genitivu, osim jedne razlike, koja je označena crveno u tabeli. Odnosne i pokazne zamenice nisu iste u genitivu. „Ju“ se koristi samo uz treće lice jednine glagola biti (je).

Login