1 Porodica
2 Prijateljstvo
Ljubav

Genitiv množine

🇷🇸 Genitiv množine

Svi pridevi u genitivu množine dobijaju nastavak –ih, a većina imenica –a.

Genitiv imenica u pluralu za muški i ženski rod ima različite nastavke. Od svih padeža, jedino genitiv nije dosledan. Imenice imaju različite završetke. Postoje pravila, ali u mnogim slučajevima izbor je proizvoljan.

1) –A  Mnoge imenice se završavaju samo na -a.
U ženskom rodu izgledaju kao nominativ singular, ali zapravo menjaju akcenat.

– knjiga → knjiga
– žena → žena

 

2)  –A_A  Mnoge imenice čuvaju krajnji konsonant i dobijaju nastavak –a, ali takođe dobijaju “fantomsko a“. Ovo važi za sve imenice muškog roda sa fantomskim a.

– student → studenti → studenata
– amerikanac → Amerikanci → Amerikanaca
– višnja → višnje → višanja
– devojka → devojke → devojaka

 

3) –I  Sve imenice ženskog roda na konsonant, i mnoge imenice muškog i ženskog roda, završavaju se na –i u gen. množine.

– ljudi → ljudi
– meseci → meseci
– sati → sati
– narandže → narandži
– stvari → stvari
– misli → misli

 

Izuzeci:

4)  –IJU  Nekoliko imenica dobija nastavak –iju: gostiju, prstiju, noktiju, očiju, ušiju.

5)  –U  Samo dve imenice imaju nastavak –u: ruku, nogu.

Login