1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

1 – Šta će biti? / What will it be?

🇷🇸 Šta će biti?

🇬🇧 What will it be?

Pročitajte i prevedite.

Ja ću biti kod kuće sa porodicom.    Svi ćemo biti na okupu.To će biti    baš lepo!

Mi ćemo ići kod babe i dede. Ipak nećemo ići na putovanje, kao što smo planirali.

Ja ću ići u Rim. Za Novu godinu ću biti kod prijatelja. Biće veliko slavlje, jedva čekam!

Login