1 Praznici / Holidays
2 Ka cilju! / To the goal!
3 Pokloni / Presents
4 Glagoli sa dativom / Verbs with Dative
5 Dativ ličnih zamenica / Dative of Personal Pronouns
6 Dativ ličnih zamenica duge forme / Dative of Personal Pronouns Long Forms

✍ S kim ćete slaviti? / With whom will you celebrate?

🇷🇸 S kim ćete slaviti?

🇬🇧 With whom will you celebrate?

 

Irena: Ja ću slaviti Božić kod kuće sa celom porodicom. Svi će doći kod mene: moj sin i snaja sa decom, moja ćerka i zet sa psom. Kupiću poklone za celu porodicu. Svi će se radovati! Novu godinu ću slaviti sa mužem. Organizovaćemo doček zajedno sa prijateljima. Nećemo praviti veliku zabavu, ali biće lepo. Ići ćemo na trg sa našim psima da gledamo vatromet. Nadam se da neće biti jako hladno! Ali i ako bude, pićemo kuvano vino. Irena: I will be celebrating Christmas at home with the entire family. Everyone will come at my place: my son and daughter-in-law with their children, my daughter and my son-in-law with their dog. I will buy presents for the entire family. Everyone will rejoice! New Year I will be celebrating with my husband. We will arrange it together with our friends. We won’t be making a big party, but it will be nice. We will go to the square with our dogs to watch the fireworks. I hope it won’t be very cold! But even if it did, we will drink mulled wine.

Login